Langdurige kiemremming en minder aardappelopslag

Met Crown® MH beschikt u over een unieke, vloeibare formulering (270 g/l) van de vertrouwde werkzame stof maleïnehydrazide. Door de gebruiksvriendelijke vloeibare SL formulering is het product snel in de spuitoplossing te verdelen. Dankzij de systemische werking wordt het na opname door het blad via de neerwaartse sapstroom naar de knollen getransporteerd. Het middel hoopt zich op in en rond de ogen, waardoor een effectieve kiemremming wordt verkregen.
Maleïnehydrazide stopt de celdeling, maar laat de celgroei en celstrekking ongemoeid. Bij een knolmaat van minimaal 25 mm zijn alle cellen aangelegd en begint hun groei en strekking.

Toepassing en dosering

Een kiemvrije bewaring bevordert een hoog rendement van uw aardappelteelt. Daarnaast is het voor de volgteelt van belang om aardappelopslag te voorkomen. Eén bespuiting met Crown® MH tijdens de teelt dient beide doelen.

Pas Crown® MH  toe minimaal 3 weken – bij voorkeur 5 weken – voor het moment van loofdoding. De dosering bedraagt 11 l/ha. Gebruik voldoende water (300–500 l/ha) zonder uitvloeier. Spuit bij warme weersomstandigheden in de avond. Voor een goede opname moet het na de bespuiting minimaal 10 uur droog blijven.

Voer de bespuiting alleen uit op een gezond en vitaal gewas. 
Na toepassing moet het gewas nog minstens 3 weken gezond en vitaal blijven. De veiligheidstermijn bedraagt 21 dagen.

Richtlijnen voor toepassing

Neem de volgende richtlijnen in acht voor toepassing van Crown® MH in aardappelen:

 

Loof

  • Pas Crown® MH toe in een gezond en vitaal gewas.

Toepassing

  • Crown® MH moet worden toegepast bij 3 - 5 weken voor loofdoding.
  • Dosering 11 l/ha (zonder uitvloeier) altijd apart verspuiten.
  • Gebruik 300-500 liter water per ha.
  • Op het moment van toepassing bij 3-5 weken voor loofdoding moet minstens 80% van de te oogsten knollen een diameter hebben van > 25 mm. Controleer dit via proefrooiingen.

Omstandigheden

  • Spuit bij groeizaam weer; op warme dagen (> 25 ⁰C) bij voorkeur in de avond.
  • Voor een goede opname moet het na de bespuiting minimaal 10 uur droog blijven.
  • Na toepassing moet het gewas nog minstens 3 weken gezond en vitaal blijven

Kiemremming tijdens bewaring

Crown® MH vermindert en vertraagt het kiemproces van aardappelen tijdens de bewaring. 

Na verloop van tijd zullen de aardappelen kleine, witte kiemen vertonen, die zich zeer traag ontwikkelen. De knollen kiemen zogezegd met de handrem erop.  Wanneer bij het grootste gedeelte van de partij de witte puntjes zichtbaar en voelbaar zijn (1-2 mm), is het tijd voor een aanvullende gasbeurt met bijvoorbeeld Biox-M.


Blijf de partij ook daarna regelmatig controleren. Als er opnieuw witte puntjes verschijnen is een volgende behandeling noodzakelijk. De actieve stof maleïnehydrazide is dan nog steeds aanwezig en werkzaam, wat de kiemlust blijvend onderdrukt tot aan het einde van de bewaarperiode.Diagram 1. Onafhankelijk onderzoek toont aan dat een veldbespuiting met Crown® MH de kiemlust zeer effectief onderdrukt.


Minder aardappelopslag

Na de oogst blijven er altijd knollen achter op het veld die later kunnen uitlopen. Aardappelopslag is een vervelend onkruid en speelt een grote rol in het overleven van nematoden, Rhizoctonia spp., Phytophthora, virussen en andere ziekten en plagen.
Crown® MH vermindert aardappelopslag aanzienlijk. Komen er toch enkele knollen tot ontwikkeling, dan zijn de planten vaak zwak en gemakkelijker te bestrijden.

Crown® MH vermindert aardappelopslag in het volgende teeltseizoen.

 

 

 

 

 

 

 

Kwaliteitsaspecten

Minder inwendige kieming
Sommige rassen zijn gevoelig voor inwendige kieming. Toepassing van Crown® MH in het veld vermindert de inwendige kieming sterk tot volledig. Dit verzekert u van een goede kwaliteit bij afleveren.

Minder gewichtsverlies 
Crown® MH reduceert de ademhaling van de knollen, waardoor er minder gewichtsverlies optreedt. Bij lange bewaring kan dit 1-2% extra afgeleverde kilo’s opleveren. Dat komt overeen met 10 ton extra afgeleverd product bij een opslag van 1000 ton.

 

Geen besmetting van opslagplaatsen

Crown® MH geeft geen ongewenste besmetting van opslagplaatsen, Daardoor is het mogelijk behandelde partijen te bewaren in opslagplaatsen voor uitgangsmateriaal. Dit geldt bij korte tot middellange bewaring zonder aanvullende kiemremming.

 

Crown® MH is een product van Certis Europe.
Vraag uw leverancier om meer informatie en/of klik hier voor de productpagina op certiseurope.nl