Privacybeleid

Certis Europe BV is zich ervan bewust dat de beveiliging van uw persoonlijke informatie bij gebruik van onze website een belangrijk aandachtspunt is. Daarom nemen wij de bescherming van uw persoonsgegevens uiterst serieus. Dit privacybeleid is uitsluitend van toepassing op de wijze waarop Certis Europe BV gebruik maakt van uw gegevens. De voortdurende ontwikkeling van onze website vereist incidentele aanpassingen van onze privacyverklaring. Wij behouden ons het recht voor om daarin indien nodig veranderingen aan te brengen.

Gegevensverzameling

U kunt gebruik maken van onze website zonder uw persoonsgegevens bekend te maken. Om gebruik te kunnen maken van onze site bent u niet verplicht persoonlijke informatie te verstrekken, behalve wanneer dit nodig is om op uw verzoek een product of dienst te leveren.

Wij gebruiken de gegevens incidenteel voor statistische doeleinden, maar verzekeren daarbij de anonimiteit van elke afzonderlijke gebruiker, zodat de betreffende persoon niet kan worden geïdentificeerd. Indien persoonlijke gegevens aan anderen worden verstrekt om producten of diensten waarom u hebt verzocht aan u te leveren of voor andere doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt verleend, hebben wij technische en organisatorische maatregelen getroffen die erin voorzien dat de geldende regels inzake bescherming van gegevens in acht worden genomen.

Verzamelen en verwerken van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens uitsluitend wanneer u deze aan ons ter beschikking stelt door middel van registratie, via het invullen van formulieren of e-mails, als onderdeel van een bestelling van producten of diensten of bij vragen om inlichtingen of doen van verzoeken met betrekking tot bestelde artikelen en in vergelijkbare situaties waarin u ervoor hebt gekozen ons de informatie te verstrekken. De database en de inhoud daarvan blijven binnen ons bedrijf en op dataprocessors of servers die namens ons en onder onze verantwoordelijkheid opereren. Uw persoonsgegevens worden niet door ons, noch door onze agenten aan derden doorgegeven, in welke vorm dan ook, behalve indien u ons daarvoor toestemming hebt gegeven of indien wij zulks wettelijk zijn verplicht.

Gebruiksdoelstellingen

De door ons verzamelde gegevens worden uitsluitend gebruikt met het doel u de gevraagde goederen of diensten te leveren of voor andere doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven, tenzij anders door de wet bepaald.

Recht van toegang en correctie

U hebt het recht om persoonsgegevens die in ons systeem zijn opgeslagen te bekijken en aan te passen indien u van mening bent dat deze verouderd of onjuist zijn. Neem contact met ons op zoals aangegeven in de onderstaande paragraaf Contacten.

Recht van annulering

U hebt te allen tijde het recht om uw toestemming voor het toekomstig gebruik van uw persoonsgegevens in te trekken. Een e-mail naar het hiernavolgende adres is voldoende.

Bewaren van gegevens

Wij bewaren persoonsgegevens slechts zo lang als nodig is om de door u gevraagde dienst te leveren of waarvoor u toestemming hebt gegeven, behoudens andersluidende wettelijke voorschriften (bijv. in verband met een lopende rechtszaak).

Gebruik van cookies

Op onze website worden cookies gebruikt om uw bezoek aan onze site efficiënter te laten verlopen. Cookies zijn kleine bestanden die worden gebruikt ter identificatie en die door onze webserver tijdelijk worden opgeslagen op uw computer om deze te identificeren en hiermee te communiceren terwijl u de website gebruikt. We maken uitsluitend gebruik van cookies ter bevordering van het functioneren van onze website. Ze worden dus voor een beperkte duur opgeslagen en verlopen daarna - raadpleeg de hiernavolgende tabel voor gegevens omtrent onze cookies. Nadat ze zijn verlopen worden ze van uw computer verwijderd. De meeste browsers zijn ingesteld op het automatisch accepteren van cookies. U kunt het opslaan van cookies op uw computer echter uitschakelen door uw browser-instellingen aan te passen of uw browser zo in te stellen dat u wordt geïnformeerd voordat een cookie wordt opgeslagen.

Andere websites

Onze website bevat links naar andere websites. Dit privacybeleid is alleen van toepassing voor gebruik van uw gegevens op onze website. Wij hebben geen zeggenschap over hoe uw gegevens worden gebruikt op websites die via onze site toegankelijk zijn en daarom aanvaarden wij daarvoor geen verantwoordelijkheid.

Contact

Ingeval van problemen, vragen of suggesties kunt u contact met ons opnemen via het volgende e-mailadres: info@certiseurope.nl, of bellen met +31 (0)346 290 600. Wij zijn ook per post bereikbaar op het volgende adres: Certis Europe BV, Safariweg 55, 3605 MA Maarssen, Postbus 1180, 3600 BD Maarssen.

 

Crown® MH is een product van Certis Europe.
Vraag uw leverancier om meer informatie en/of klik hier voor de productpagina op certiseurope.nl